Triển lãm Test 2

“Cuộc hành trình vô định” của Chiharu Shiota là một triển lãm lớn tại Blain|Sourthern, Berlin (Đức). Nghệ sĩ người Nhật này nổi tiếng với những tác phẩm xâu chuỗi tỉ mỉ, phức tạp và khéo léo, dệt nên từ những sợi vải.
11/05/2019 - 20/05/2019
0
Yêu thích
336
Lượt xem