Hoạ sỹ Phạm Chính Trung nói về Sơn Mài truyền thống trên VTV5 đài truyền hình Việt Nam

Tranh Sơn Mài

Theo Pham Trung