KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ PHIÊN KẾT NỐI VI -Chương trình đấu giá "Vượt qua đại dịch Covid-19"

5/12 tác phẩm được đấu giá thành công, đó là các tác phẩm: Tĩnh (Vũ Mười), Lá Chắn Trắng (Nguyễn Lộc), Tĩnh Vật Tháng 3 (Đặng Vũ Hà), Bến Khuya (Nguyễn Quốc Trung), Làng Chài Hải Thanh (Phạm Hùng Anh)

Mời các bạn xem chi tiết lịch sử đấu giá của phiên Kết nối 4 tại link dưới đây

https://indochineart.vn/dau-gia/phien/20

Theo Indochineart